Отиване към съдържанието

Главно меню:

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Владимир Панков
Председател
Адрес: Галичица 47, 2/4; 6000 Охрид
GSM: + 389 78 410 826
Е-Поща: vladimir1954pankov@gmail.com

Живко Чавдаров
Член на Испълнителният Комитет
GSM: + 389 7
8 385 338
Е-Поща: zivko.cavdarov@yahoo.com

д-р Георги Генов - БАН
Пълномощник за България, САЩ и Канада
Биография на д-р Георги Генов
Е-Поща: historicalarchives@gmail.com

Виолета Панайотова
Връзки с българската общественост
Биография на Виолета Панайотова
Е-Поща: classica.gallery@gmail.com

СПОМАГАТЕЛНИ ОРГАНИ

Проф. Георги Младенов
Член на "РАДКО", Торонто, Канада
Е-Поща: makedonskatribuna@gmail.com

Адлона Алекневичус
Член на "РАДКО", Торонто, Канада

Адвокат Гошо Младенов
Член на "РАДКО", Торонто, Канада

Пандо Младенов
Член на "РАДКО", Торонто, Канада

Белла Дьо Монгтон
Член на "РАДКО", Монтреал, Канада

Яна Младенова
Отговорник за "РАДКО" в Австралия

Албена Крапчева
Съпредседател на Софийската организация на "РАДКО"

Архитект Борис Ташков
Съпредседател на Софийската организация на "РАДКО"
Биография на Борис Ташков
Е-Поща: boris_tashkov@abv.bg

Генади Генадиев
Съпредседател на "РАДКО" - Варна
Македонски дом: + 359 52 613 007;
GSM:+ 359 888 613 006; домашен: + 359 52 311 166
Е-Поща: m.genadieva@abv.bg

д-р Валентин Янев
Представител на "РАДКО" за работа сред българите от Западните покрайнини
Е-Поща: haramiav@gmail.com

Георги Стаменов
Представител на "РАДКО" сред българите от Албания и Косово
Е-Поща: stamengo@yahoo.com

Галя Дунева
Отговорник за "РАДКО" в Горубляне и кв.Младост, София

Мария Янкова
Член на "РАДКО", София

Назад към съдържанието | Назад към главното меню