СИМВОЛИ - Асоциация РАДКО

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЗНАМЕ И ГЕРБ НА РАДКО

ХИМН НА РАДКО – ИЗГРАЙ ЗОРА НА СВОБОДАТА

Изгрей, зора на свободата,
Зора на вечната борба.
Изгрей въ душите и сърдцата
на всички роби по света!

Тирани, чудо ще направимъ,
Ний чуждо иго не търпимъ,
Съ юнашка кръвъ ще ви удавимъ,
И пакъ ще се освободимъ!

Юнаци смели пакъ развиха
Окървавени знамена;
Комити нови забродиха
Изъ македонската земя.

Тирани, чудо ще направимъ,
Ний чуждо иго не търпимъ,
Съ юнашка кръвъ ще ви удавимъ,
И пакъ ще се освободимъ!

Ечатъ гори, поля, балкани
Отъ бойни песни и Ура;
Сноватъ борците-великани:
Напредъ, готови за борба!

Тирани, чудо ще направимъ,
Ний чуждо иго не търпимъ,
Съ юнашка кръвъ ще ви удавимъ,
И пакъ ще се освободимъ!

Насъ нищо вечъ не ще уплаши,
И тъй живеемъ день за день...
Свещени са горите наши;
Изъ тех свободни ще измремъ!

Тирани, чудо ще направимъ,
Ний чуждо иго не търпимъ,
Съ юнашка кръвъ ще ви удавимъ,
И пакъ ще се освободимъ!
Назад към съдържанието | Назад към главното меню