ВИОЛЕТА ПАНАЙОТОВА - БИОГРАФИЯ - Асоциация РАДКО

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ВИОЛЕТА ПАНАЙОТОВА - БИОГРАФИЯ
Родена съм в гр. Карнобат, на 01.06.1960 г..
Детството ми премина в горите на мина “Крумово” - Ямболски окръг, където баща ми беше миньор дълги години.
По бащина линия корените ми са от Лозенградско. Прадядо Едрю, дядото на баща ми е набит на кол по време на Илинденско-преображенското въстание, след което семейството му - прабаба Съба и 5-те и деца - 4 дъщери и един син - Кальо, 14-годишен, бащата на баща ми - идват с бежанската вълна в Майка България. Установяват се около Карнобат, а дядо Кальо остава в с.Черково. Когато навършва 18 години го вземат войник и участва във войните в началото на миналия век.. Изкарва 9 години пленничество във френските затвори и лагери, като безследно изчезнал, но накрая успява да се прибере в България, жени се за баба ми и така се появява на “овой бели свет” - баща ми, Видьо, а по-късно и аз…
По майчина линия - съм занаятчийско чедо, от рода на Кено Куйдурмаза от с. Невестино, Карнобатско - най-добрия железаро-колар и ракиджия в селото и района. А баба Неделя беше най-добрата шивачка, със завършен професионален курс и машина “Сингер”, от първия внос в България. Отхранвали си честно и почтено челядта сами, което по-късно дълги години носеше клеймо и за майка ми, и за нас - че сме били частници, дребно-буржоазна прослойка…
Завършила съм гимназия “Васил Левски” в Ямбол с отличен успех - 5, 77; по-късно Държавен библиотечен институт - София - през 1981 г., а още по-късно - задочно и ШУ”Константин Предлавски”, спец. “българска филология”. Работила съм вняколко библиотеки в Ямболски окръг; редактор в общински вестник; технически секретар в регионална занаятчийска камара - Ямбол; имах собствен бизнес - ателие за текстилни уникати, а по-късно и студио за презентации и реклама в изкуствата. Не успях да ги опазя по време на кризата 2008-2010 г. и ги затворих.
От септември, 2011 г. живея и работя в София, в музей-галерия “Класика”. Ог 2013 г съм член на ДСБ, винаги съм била политически ориентирана в синия, десен диапазон на политическото пространство. Освен това, споделям идеите и политическите принципи на РАДКО и по лично решение и личен избор приех да бъда техен пълномощник в представянето на документи, мнения, позиции и дейности от тяхно име в България.
София, м. януари 2014 г.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню