ВЛАДИМИР ПАНКОВ 01.11.2016 - Асоциация РАДКО

Отиване към съдържанието

Главно меню:

"БЪЛГАРИТЕ В Р МАКЕДОНИЯ ДА БЪДАТ ГРАДИВЕН ЕЛЕМЕНТ В КОНСТИТУЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА..." ТВЪРДИ ВЛАДИМИР ПАНКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ "РАДКО"
Брой 6, 2016 г. | Списание “България Македония“
Владимир Панков е роден през 1954 г. в Охрид. По образование е икономист. Работил е известно време в Швейцария. След разпада на Югославия, заедно със съмишленици, създава Организация на българите в Р Македония, носеща инициалите на историческата ВМРО. Това става през 1993 г. Организацията не получава официална регистрация, а Владимир Панков е арестуван няколко пъти, бит и малтретиран заради това, че изповядва българската си национална принадлежност. На 30 юли 1996 г. по­лучава български паспорт. Поканен от известния австрийски лингвист професор Ото Кронщайнер на симпозиум в Залцбург, той е задържан на летището в Скопие и българският му паспорт е отнет от полицията. Обявената от него гладна стачка завършва с връщане на документите за самоличност и идването му в България, където престоява до 1998 г..
На 27 октомври 2000 г. той създава Сдружение на граждани "Радко", което е представено официално в хотел "Холидей ин" в Скопие, съпътствано от хвърляне на димки и други провокации. По-късно Сдружението е обявено за противоконституционно от македонската съдебна власт. През 2008 г. "Радко" печели делото в Съда по правата на човека в Страсбург, срещу Македония.
От тогава до днес опитите на Владимир Панков за озаконяването на Асоциацията на граждани за запазване на идентичността на българите в Р Македония "Радко" - Охрид не бяха един или два. Най-после, Асоциацията е регистрирана от Централния регистър на Р Македония, което е атестат за борбените качества на нейния председател.
Господин Панков, с решение на Центалния регистър на Р Македония от 06.10.2016 г. е регистрирана Асоциаяци-ята на граждани за запазване на идентичността на българите в Р Македония - "Радко" - Охрид. Какво е значението на това решение за Вас?
Аз ще говоря стриктно по документите на РАДКО.
Съгласно член 4 от Устава на организацията се казва:
Асоциацията на граждани РАДКО - Охрид е самостоятелна, обществена, културна и национална организация на българите от Р Македония.
Асоциацията на граждани РАДКО - Охрид се занимава с утвърждаване и реализация на идеите на македонското освободително движение.
Асоциацията на граждани РАДКО - Охрид е създадена за защита и реализация на национално- културните и политически права, интереси и убеждения на Българите в Р Македония.
Това означава, че ние имаме шанс за реализация на предварително казаното.
С решение на същия този Централен регистър на Р Македония от 31.07 2009 г.и 07.10. 2011 г. беше отхвърлено Вашето искане за регистрация, въпреки спечеленото дело пред Европейския съд за правата на човека в Страсбург. На какво се дължи сегашното решение на тази македонска институция?
В нашата упоритост да се борим и да бъдем последователни в убежденията си.
Какви са следващите стъпки, които ще предприеме Асоциация "Радко" оттук нататък?
Основните задачи на РАДКО са:
- Българите от Р Македония да представляват градивен елемент в Конституцията на държавата;
- един от официалните езици на държавата да бъде и българският книжовен език;
- афиширане на българската история и култу­ра;
- възобновяване на необходимите културно-образователни и църковни институции в Р Македония по подобие на българските културно-образователни и църковни институции, които съществуваха на територията на Р Македония по времето на Османската империя, разбира се, адаптирани към съвременните условия и потребности;
- защита от присвояване и фалшифициране на българската история и култура;
- защита на българите в Р Македония от репресии, полицейско наблюдение и тормоз, преследване, дискриминация и културен геноцид;
- възобновяване на духовното и културното единство на българите от Р Македония и българите от Р България.
(Пояснение: духовното и културното единство на българите от Р Македония и българите от Р България може да се осъществи само тогава, ако се реализират предварително казаните основни задачи на РАДКО, за да можем утре да говорим за единно българско духовно и културно пространство, както днес говорим за единно немско духовно културно пространство, както е в Германия, Австрия и Швейцария.)
Това означава, че основните задачи на РАДКО, просто казано, може да бъдат сведени до две основни изисквания:
- признаване на правото на държавност на Българите от Р Македония и
- признаване на културната автономия на Българите от Р Македония, която имахме от времето на Османската империя.
Следващото ще бъде веднага след изборите тук и учредяване на новия парламент да търсим промяна на Конституцията на държавата.
Какви са основните стратегически цели на Асоциация "Радко"?
Основните цели на асоциацията РАДКО са:
- Асоциацията да бъде организация, която ще афишира и реализира идеите на Македонското ос­вободително движение;
- Асоциацията да бъде организация на способни, предприемчиви и уверени в себе си граждани, които могат да поемат отговорност за себе си, за своите семейства и за своята българска духовно- културна общност в Р Македония;
- Асоциацията да бъде организация, построена на базата на традициите на европейската християнска цивилизация и на християнските плуралистично- демократични традиции на Българския ре-несанс в XIX век;
- Асоциацията да бъде организация, която интегрира обществото към ценностите на Европейския съюз и влияе за утвърждаването на добрите европейски практики;
- Асоциацията да бъде организация, която не приема комунистически и други тоталитарни идеологии;
- Асоциацията да бъде организация, чиито членове участват активно в развитието на българската култура и духовност;
- Асоциацията да бъде организация, чиито членове уважават и пазят законите на страната, защитават своите права и законни интереси и уважават правата и законните интереси на другите.
Според Вас, какво е днес духовното състояние на българщината в Р Македония?
След повече от 100 години, без българско образование разбира се, че ситуацията не може да бъде добра. Предстои ни много работа, за да се реализират нашите задачи.
Въпреки всички пречки, при условия на демокрация и поголяма информираност, не е ли възможен пробив в догмата на македонизма и какво показват Вашите наблюдения?
В нашата програма имаме записано: Македонизмът - сърбокомунизмът за македонската българщина и за цялостната българщина представлява рак. Както е известно, ракът се формира от същите клетки, от които е съставен организмът, но тези паразитни клетки ядат организма до момента на неговото загиване. Разбира се, с загиването на организма, загива и ракът. Единственият начин да се предотврати действието на рака е навременната хирургическа интервенция с цел неговото физическо отстраняване, като е ясно, че хирургическата интервенция представлява болезнена процедура.
Хирургията означава забрана на поддръжниците на македонизма, забрана сърбокомунизмът да присвоява и да краде нашата, българска, история в Македония, и по този начин да краде нашето бъдеще и да ни отнема нашето право на бъдеще. Ма-кедонистите - сърбокомунисти не са и не могат да бъдат наследници и продължители на духовно-културната идентичност на българите от Македония. Те са наследници изключително само на политическата доктрина на македонизма - сърбокомуниз-ма и нека си тачат собствените идеолози като кръволоците Сталин и Тито, сърбина Стоян Новакович, но и българските родоотстъпници, чиито имена не заслужава да бъдат изброени. Ясно е, че много неинформирани граждани в държавата болезнено ще приемат такова съзнание, но тук не може нищо да се направи, това е истината. Неинформираните граждани на държавата не трябва да се сърдят на Асоциацията РАДКО - Охрид, за такова нещо РАДКО няма никаква вина. Нека се сърдят на тези, които ги манипулираха и манипулират. Асоциацията РАДКО - Охрид има разбиране за тези граждани на държавата, зачита тяхното човешко достойнство и право на самоопределение, но е необходимо да се каже, че всички онези граждани, които ще изберат пътя на македонизма, трябва да знаят, че тяхната история започва след Втората световна война. Така нареченият в Конституцията на държавата, "македонски народ'' е сръбска измислица и коминтерновско творение. Тъй като е продукт на македонизма (србокомунизма), той исторически преди това никога не е съществувал. Македонските комунисти, чиято родина е болшевишка Русия и Белград, за да могат след Втората световна война да бъдат на власт, трябваше на кръволоците Сталин и Тито да платят с кръвта и страданията, т.е. с културния геноцид над собствения си народ - българите от Македония. Този безмилостен закон е достоен за престъплението, което е извършил византийският император Василий II - Българоубиец.
Знаем, че всекидневната масирана антибългарска пропаганда манипулира силно свободната воля на хората в Македония. С какви средства Асоциация "Радко" окуражава тези, които знаят истината за себе си и за народа си, но още се страхуват от сърбокомунистическата машина на властта?
С искането за промяна на Конституцията на страната и това безкомпромисно.
В България има нов президент, а в Р Македония скоро ще има правителство, според реалностите от изборите на 11 декември 2016 г. Каква е стратегията на "Радко" за контакти с новите представители на властта в двете държави?
Българските политици, както и македонските бързо ще разберат, че това, което ние искаме, е тяхно задължение да го направят.
Какви според Вас трябва да бъдат отношенията между София и Скопие?
Разбира се добри, без да даваме рецепти.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню