Отиване към съдържанието

Главно меню:

АСОЦИАЦИЯ РАДКО

С появата на асоциацията РАДКО за първи път след обявяване на самостоятелността на Р. Македония се институционализира група от македонски граждани, които не само че открито декларират собствената си българска духовно културна идентичност, но и я анализират и критично се отнасят към официалната македонска историография, с цел да осветлят обективно историческото минало, да разобличат лъжите и да повдигнат отново българския възрожденски дух на Македония.
Асоциацията РАДКО се създава за защита и реализация на национално културни и политически права, интереси и убеждения на Българите от Р. Македония. Асоциацията се занимава с афиширане и реализация на идеите на Македонското освободително движение. Основателите на асоциацията я наричат РАДКО – това е най-често използваният псевдоним на последния водач на Македонското освободително движение Иван Михайлов.
Основните задачи на РАДКО са:
- Българите от Р.Македония да представляват градивен елемент в Конституцията на държавата;
- Един от официалните езици на държавата да бъде и Българският книжовен език;
- Афиширане на Българската история и култура;
- Възобновяване на необходимите културно-образователни и църковни институции в Р.Македония по подобие на българските културно-образователни и църковни институции, които съществуваха на територията на Р.Македония по времето на Османската империя, разбира се, адаптирани към съвременните условия и потребности;
- Защита от присвояване и фалшифициране на Българската история и култура;
- Защита на Българите в Р.Македония от репресии, полицейско наблюдение и тормоз, преследване, дискриминация и културен геноцид;
- Възобновяване на духовното и културното единство на Българите от Р.Македония и Българите от Р.България. (Пояснение: духовното и културното единство на българите от Р.Македония и българите от Р.България може да се осъществи само тогава, ако са реализират предварително казаните основни задачи на РАДКО, за да можем утре да говорим за единно българско духовно културно пространство, както днес говорим за единно немско духовно културно пространство, както е в Германия, Австрия и Швейцария.)
Това означава, че основните задачи на РАДКО просто казано може да се сведе до две основни изисквания:
- Признаване на правото на
гражданство на Българите в Р.Македония и
- Признаване на културната автономия на Българите в Р.Македония която имахме от времето на Османската империя.

ЖАЛБА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Асоциацията РАДКО е създадена с решение на Събранието на основателите на 24.05.2000г..
Асоциацията беше регистрирана в "Регистъра на асоциации" на 19.06.2000г. при № 18/2000 с Решение на Основният съд - Охрид.
Конституционният съд на Р. Македония на 21.03.2001г. обяви за нищожни програмата и устава на асоциацията. Това Решение на Конституционния съд бе публикувано в Сл. Вестник на Р.Македония № 27 от 10.04.2001г..
Асоциацията недоволна от Решението на Конституционния съд на Р.Македония направи жалба до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург. Жалбата бе регистрирана при № 74651/01 на 04.10.2001г ..
Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) на 15.01.2009г. произнесе, че Р.Македония е нарушила Европейската конвенция и правото на сдружаване.
Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) с писмо от 05.05.2009г. информира асоциацията РАДКО, че решението взето на 15.01.2009г. влиза в сила, защото Р.Македония не се жалила на горе посочената присъда.
Със съдебно решение на Върховния съд на Р.Македония УЖП.бр.940/2010 от 17.05.2011г. РАДКО спечели делото срещу Решението за не регистриране на асоциацията, прието от Централния регистър на Р.Македония на 31.07.2009 година.
С решение от 07.10.2011г. Централният регистър на Република Македония за втори път отхвърли регистрацията на асоциацията РАДКО, въпреки решенията на Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) и Върховния съд на Р. Македония.

Жалба до Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) от 04.01.2014г.
Committee of Ministers 28.02.2014г.
Решение на Конституционния съд на Република Македония от 26.02.2014г.
Инициатива до Конституционния съд на Република Македония от 24.09.2013г.
РЕШЕНИЕ НА ВИШИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на Република Македония от 04.07.2013г.
ЖАЛБА ДО ВИШИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на Република Македония от 05.03.2013г.
РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯТ РЕГИСТЪР от 07.10.2011г.
Решение на Върховият съд на Република Македония от 17.05.2011г.
СТРАСБУРГ - 5 Май 2009г.
СТРАСБУРГ - 15 Януари 2009г.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню